Przeciski pod drogami

Precyzyjne przeciski pod drogami wykonywane przez firmę M-BERT na terenie Gdańska to usługi, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie dowolnego rodzaju instalacji poziomych. Są wykorzystywane do prowadzenia rur, kabli i wszelkiego rodzaju infrastruktury podziemnej. Metoda zapewnia bezinwazyjną, a zarazem szybką realizację zadania i nie wymaga późniejszej rekultywacji terenu. Jest zatem przyjazna dla środowiska naturalnego.

Wysokiej jakości usługi wykonywania przecisków drogowych to nowoczesna technika, pozwalająca na dokładne wykonywanie rurociągów i ciągów teletechnicznych. Jest wykorzystywana również podczas wznoszenia studni głębinowych czy montażu pomp ciepła i systemów grzewczych. Pozwala także na doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do terenów górskich o skomplikowanej strukturze geologicznej.

Przeciski drogowe na terenie Gdańska - zalety stosowania

Profesjonalne przeciski drogowe realizowane na terenie Gdańska to usługi, których przeprowadzenie niesie za sobą wiele korzyści. Wśród ich zalet warto wyróżnić:

 • znaczne skrócenie czasu robót budowlanych,
 • obniżenie kosztów wynikających z bezinwazyjności metody i braku konieczności rekultywacji terenu po budowie,
 • przyjazność dla ekosystemów.

Wykonawstwo infrastruktury podziemnej z użyciem tego rodzaju rozwiązań nie wymaga ponadto zajmowania pasa drogowego i blokowania ruchu, co jest szczególnie korzystne na terenach silnie zurbanizowanych.

Szybkie i dokładne przeciski pod drogami nie prowadzą do uszkodzenia systemów korzeniowych drzew oraz roślin. Są wykorzystywane również na obszarach ochrony przyrody, gdyż nie niosą ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Jednocześnie wiążą się z niską emisją hałasu i wibracji w trakcie prowadzenia robót. Pozwalają na prowadzenie rur i instalacji o dowolnej średnicy.

Zastosowania precyzyjnych i szybkich przecisków drogowych

Duża liczba zalet sprawia, że szybkie i precyzyjne przeciski drogowe są wykorzystywane w:

 • budowie sieci wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
 • prowadzeniu infrastruktury elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej i teletechnicznej,
 • kładzeniu rurociągów służących do przesyłu gazu i ropy naftowej,
 • tworzeniu nowoczesnych kanałów melioracyjnych,
 • razie konieczności wykonania wykopów poziomych w sposób maksymalnie bezinwazyjny.

Nowatorskie rozwiązania z zakresu przecisków horyzontalnych stanowią doskonały sposób na wykonywanie przewiertów kierunkowych w centrach dużych aglomeracji miejskich. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie robót bez negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę czy blokowania ruchu na ulicach. Pozwalają na wykonywanie przejść pod drogami szybkiego ruchu, autostradami czy trasami kolejowymi. Nie ma przy tym żadnego ryzyka uszkodzenia nasypów czy podziemnych instalacji.

Przeciski pod drogami
Przewiert rurą żeliwną
Duża liczba zalet sprawia, że szybkie i precyzyjne przeciski drogowe są wykorzystywane w:
 • budowie sieci wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
 • prowadzeniu infrastruktury elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej i teletechnicznej,
 • kładzeniu rurociągów służących do przesyłu gazu i ropy naftowej,
 • tworzeniu nowoczesnych kanałów melioracyjnych,
 • razie konieczności wykonania wykopów poziomych w sposób maksymalnie bezinwazyjny.
Nowatorskie rozwiązania z zakresu przecisków horyzontalnych stanowią doskonały sposób na wykonywanie przewiertów kierunkowych w centrach dużych aglomeracji miejskich. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie robót bez negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę czy blokowania ruchu na ulicach. Pozwalają na wykonywanie przejść pod drogami szybkiego ruchu, autostradami czy trasami kolejowymi. Nie ma przy tym żadnego ryzyka uszkodzenia nasypów czy podziemnych instalacji.

Wybierz M-BERT – wykonawcę przecisków drogowych w Gdańsku!

Przedsiębiorstwo M-BERT to doświadczony wykonawca przecisków drogowych w Gdańsku i okolicznych miejscowościach. Bogate portfolio realizacji i duża wiedza naszych pracowników w połączeniu z posiadanym parkiem maszynowym pozwalają na zrealizowanie zadań o dowolnym stopniu skomplikowania. Prowadzimy prace zarówno na terenie dużych aglomeracji miejskich, jak i na obszarach niezaludnionych i trudno dostępnych (np. w górach).

Wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przekroczenia kanałów czy rzek wykorzystywanych na co dzień przez żeglugę śródlądową nasze rozwiązania stanowią idealny wybór. Umożliwiają sprawne prowadzenie prac nawet w najtwardszym podłożu skalistym. Nie wpływają na eksploatację dróg czy autostrad. Są cenione przez inwestorów i generalnych wykonawców. Jeżeli szukasz doświadczonej firmy zajmującej się przeciskami pod drogami, to skorzystaj z naszej oferty!